Source Translation
drift joera
driver kontrolatzaile
drop-down goitibeherako
dropdown goitibeherako
embed kapsulatu
endnote amaiera-ohar
enumeration enumerazio
even bikoiti
extended tip aholku luze
feature eginbide
fidelity fidelitate
flash dirdira
footer orri-oin
footnote oin-ohar
form inprimaki
fraction zatiki
frame marko
gear gurpil
glue kolatu
handle maneiatu
handler maneiatzaile
hatching itzaleztadura
header goiburuko
heading izenburu
hook gakotu
hover pasatu sagua
hyphen marratxo
hyphenation hitz-zatiketa
identifier identifikatzaile
ignore ez ikusi
imagemap irudi-mapa
inactive ez aktibo
indent koskatu
indentation koska
index indize
initials inizialak
interaction interakzio
interpreter interpretatzaile
introspection barne-behaketa
invoke deitu
justify justifikatu
key store gako-biltegi
kurtosis kurtosi
layout diseinu
legend legenda
listbox zerrenda-koadro
listener entzule
literal literal
literal mask karaktere-maskara
location kokaleku
desplazatu
3 hours ago
trukatu
3 hours ago
abisu
yesterday
gakotu
yesterday
entzule
yesterday
entzule
yesterday
serie
2 days ago
kontsolidatu
3 days ago
batesbesteko higikor
3 days ago
zenbaketa
3 days ago
Browse all glossary changes