Source Translation
accent azentu
addin osagarri
ampersand anpersan
annotation oharpen
arrowhead gezi-punta
asset aktibo
assistive lagungarri
backspace atzerako (tekla)
banner banda
barrier langa
batch sortakako
binding lotura
bitmap bit-mapa
blink keinu
bookmark laster-marka
bracket parentesi
bullet bulet
callout bunbuilo
caption epigrafe
cardinal kardinal
case maiuskula/minuskula
chapter kapitulu
character set karaktere-joko
chart diagrama
check box kontrol-lauki
checkbox kontrol-lauki
collaborative elkarlaneko
collate tartekatu
collation tartekatze
combo box konbinazio-koadro
component osagai
confirm berretsi
consistent koherente
consolidate kontsolidatu
constraint murriztapen
context menu laster-menu
contour ingerada
control field kontrol-eremu
correlation korrelazio
count zenbaketa
covariance kobariantza
currency moneta
declare deklaratu
Delete Ezabatu
demote jaitsi
deviation desbideratze
digit digitu
dim motel
dimension kota
dimension line kota-lerro
azentu
19 hours ago
mugaegun
yesterday
etekin
yesterday
likidazio
yesterday
azpiindize
yesterday
aldarazle
yesterday
goi-indize
yesterday
desplazatu
5 days ago
trukatu
5 days ago
abisu
5 days ago
Browse all glossary changes