Source Translation
$[officename] $[officename]
ABS ABS
ACCINT PÅLØBRENTE
ACCRINTM PÅLØBRENTE.UDLØB
ACOS ARCCOS
ACOSH ARCCOSH
ACOT ARCCOT
ACOTH ARCCOTH
ADDRESS ADRESSE
AGGREGATE AGGREGER
AMORDEGRC AMORDEGRC
AMORLINC AMORLINC
AND OG
area flade (på dokumenter) / område (i menuer)
AREAS OMRÅDER
array matrice
artefact kunstgenstand, billedforvrængning
ASIN ARCSIN
ATAN ARCTAN
ATAN2 ARCTAN2
ATANH ARCTANH
AutoFormat Styles Autoformatér typografier
Basic Basic
behaviour adfærd
bullet punkttegn
Bullets and Numbering Punktopstilling
case sensitive skelner mellem STORE og små bogstaver
CEILING AFRUND.LOFT
CEILING.PRECISE LOFT.PRÆCIS
CELL CELLE
char[256] char[256]
check box afkrydsningsfelt
CHOOSE VÆLG
clear check box ryd afkrydsningsfelt
COLOR FARVE
COLUMN KOLONNE
COLUMNS KOLONNER
COMBIN KOMBIN
COMBINA KOMBINA
CONVERT KONVERTER
COS COS
COSH COSH
COUPDAYS KUPONDAGE.A
COUPDAYSBS KUPONDAGE.SA
COUPDAYSNC KUPONDAGE.ANK
COUPNCD KUPONDAG.NÆSTE
COUPNUM KUPONBETALINGER
COUPPCD KUPONDAG.FORRIGE
CSC CSK
CSCH CSKH
ty
5 days ago
adfærd
5 days ago
funktionalitet
5 days ago
Basic
5 days ago
accepteret dato-mønster
5 days ago
Fastgør til
6 days ago
Indrykning
6 days ago
forældet
6 days ago
Indlæs typografier
6 days ago
afsnit
6 days ago
Browse all glossary changes