User avatar None

Committed changes

website / newdesignCatalan

Committed changes a year ago
User avatar Ecron

Comment added

website / newdesignCatalan

@Fito: Gràcies pel comentari, a mi m'agrada més la fletxa que has posat.

a year ago
User avatar Fito

Comment added

website / newdesignCatalan

@Ecron: no és desitjable utilitzar les cometes com a decoració d’«action links»; en anglès aquest ús és acceptable perquè s’hi usen “ ” com a caràcters de citació i no pas « »

a year ago
User avatar Fito

Comment added

website / newdesignCatalan

@Ereza: no és desitjable utilitzar les cometes com a decoració d’«action links»; en anglès aquest ús és acceptable perquè s’hi usen “ ” com a caràcters de citació i no pas « »

a year ago
User avatar Fito

Translation changed

website / newdesignCatalan

a year ago
User avatar Fito

Committed changes

website / newdesignCatalan

Committed changes a year ago
User avatar Ecron

Translation changed

website / newdesignCatalan

a year ago
User avatar Ecron

Translation changed

website / newdesignCatalan

a year ago
User avatar Ecron

Translation changed

website / newdesignCatalan

a year ago
User avatar Ecron

Translation changed

website / newdesignCatalan

a year ago
User avatar Ecron

Translation changed

website / newdesignCatalan

a year ago
User avatar Ecron

Translation changed

website / newdesignCatalan

a year ago
User avatar Ecron

Translation changed

website / newdesignCatalan

a year ago
User avatar Ecron

Translation changed

website / newdesignCatalan

a year ago
User avatar Ecron

Translation changed

website / newdesignCatalan

a year ago
User avatar Ecron

Translation changed

website / newdesignCatalan

a year ago
User avatar None

Committed changes

website / newdesignCatalan

Committed changes a year ago
User avatar None

Committed changes

website / newdesignCatalan

Committed changes a year ago
User avatar Ecron

New translation

website / newdesignCatalan

a year ago
User avatar Ecron

New translation

website / newdesignCatalan

a year ago

Search