Key English Catalan
LibreOffice\Extensions\ExtensionTag->SINGULARNAME Extension Tag Etiqueta de l'extensió
LibreOffice\Extensions\Templates\ExtensionFull->Tags Tags: Etiquetes:
LibreOffice\Extensions\Extension->CMSFormTags Matching Tags Etiquetes coincidents
LibreOffice\Extensions\ExtensionTag->PLURALNAME Extension Tags Etiquetes de l'extensió
LibreOffice\Extensions\Extension->SINGULARNAME Extension Extensió
LibreOffice\Extensions\Extension->PLURALNAME Extensions Extensions
LibreOffice\Extensions\Extension->CMSFormDescription Provide a description of the Extension Forniu una descripció per a l'extensió
LibreOffice\Extensions\Extension->CMSFormShortSummary Provide a short summary of the Extension Forniu un breu resum de l'extensió
LibreOffice\Extensions\ExtensionAdminUser->MENUTITLE Manage your extensions Gestió de les vostres extensions
LibreOffice\Extensions\ExtensionRelease->CMSFormMinimumVersion Minimum version the Extension is compatible with La versió mínima amb la qual l'extensió és compatible
LibreOffice\Extensions\ExtensionPageController->Extension404Error The extension you requested does not exist - please check the URL L'extensió que heu sol·licitat no existeix. Reviseu-ne l'URL.
LibreOffice\Extensions\Templates\ExtensionFull->ReleaseTableLicense License Llicència
LibreOffice\Extensions\ExtensionLicense->SINGULARNAME Extension License Llicència de l'extensió
LibreOffice\Extensions\ExtensionRelease->CMSFormLicense License of the extension Llicència de l'extensió
LibreOffice\Extensions\ExtensionLicense->PLURALNAME Extension Licenses Llicències de l'extensió
LibreOffice\Extensions\Templates\ExtensionFull->ReleaseList Release List Llista de versions
LibreOffice\Extensions\Templates\ExtensionFull->Homepage Homepage: Lloc web:
LibreOffice\Extensions\Extension->CMSFormProjectLogo Optional project logo Logotip opcional per al projecte
LibreOffice\Extensions\ExtensionAdminUser->RoleExtensionMaintainer User can create Extensions L'usuari pot crear extensions
LibreOffice\Extensions\ExtensionAdminUser->RoleExtensionModerator User can publish/moderate extensions L'usuari pot publicar i moderar les extensions