Key English Catalan
LibreOffice\Extensions\Extension->PLURALNAME Extensions Extensions
LibreOffice\Extensions\ExtensionAdmin->MENUTITLE Extensions Admin Area Zona d'administració de les extensions
LibreOffice\Extensions\ExtensionAdminUser->CategoryExtensionMaintainer Extensions maintainers category Categoria de mantenidors d'extensions
LibreOffice\Extensions\ExtensionAdminUser->CategoryExtensionModeratorY Extensions moderators category Categoria de moderadors d'extensions
LibreOffice\Extensions\ExtensionTag->SINGULARNAME Extension Tag Etiqueta de l'extensió
LibreOffice\Extensions\ExtensionTag->PLURALNAME Extension Tags Etiquetes de l'extensió
ExtensionPage_show.ss->LibreOffice\Extensions\Templates\ExtensionShowFeedback Feedback Comentaris
Page->DESCRIPTION Generic content page Pàgina de contingut genèric
LibreOffice\Extensions\Templates\ExtensionFull->Homepage Homepage: Lloc web:
LibreOffice\Extensions\LibreOfficeVersion->SINGULARNAME Libre Office Version Versió del LibreOffice
LibreOffice\Extensions\LibreOfficeVersion->PLURALNAME Libre Office Versions Versions del LibreOffice
LibreOffice\Extensions\Templates\ExtensionFull->ReleaseTableLicense License Llicència
LibreOffice\Extensions\ExtensionRelease->CMSFormLicense License of the extension Llicència de l'extensió
ExtensionPage.ss->LibreOffice\Extensions\Templates\ExtensionActiveFilterTags listing Entries with the following Tags: s'hi mostren les entrades amb les etiquetes següents:
LibreOffice\Extensions\Extension->CMSFormMaintainer Maintainer Mantenidor
LibreOffice\Extensions\ExtensionAdminUser->MENUTITLE Manage your extensions Gestió de les vostres extensions
LibreOffice\Extensions\Extension->CMSFormTags Matching Tags Etiquetes coincidents
LibreOffice\Extensions\ExtensionRelease->CMSFormMinimumVersion Minimum version the Extension is compatible with La versió mínima amb la qual l'extensió és compatible
LibreOffice\Extensions\OperatingSystem->SINGULARNAME Operating System Sistema operatiu
LibreOffice\Extensions\OperatingSystem->PLURALNAME Operating Systems Sistemes operatius