Key English Catalan
ExtensionPage_show.ss->LibreOffice\Extensions\Templates\ExtensionShowFeedback Feedback Comentaris
ExtensionPage.ss->LibreOffice\Extensions\Templates\ExtensionActiveFilterTags listing Entries with the following Tags: s'hi mostren les entrades amb les etiquetes següents:
ExtensionPage.ss->LibreOffice\Extensions\Templates\ExtensionAddFilterTags Add tag filters: Afegeix filtres d'etiqueta:
LibreOffice\Extensions\ExtensionAdmin->MENUTITLE Extensions Admin Area Zona d'administració de les extensions
LibreOffice\Extensions\ExtensionAdminUser->CategoryExtensionMaintainer Extensions maintainers category Categoria de mantenidors d'extensions
LibreOffice\Extensions\ExtensionAdminUser->CategoryExtensionModeratorY Extensions moderators category Categoria de moderadors d'extensions
LibreOffice\Extensions\ExtensionAdminUser->MENUTITLE Manage your extensions Gestió de les vostres extensions
LibreOffice\Extensions\ExtensionAdminUser->RoleExtensionMaintainer User can create Extensions L'usuari pot crear extensions
LibreOffice\Extensions\ExtensionAdminUser->RoleExtensionMaintainerInfo Users who are allowed to create extensions Usuaris autoritzats a crear extensions
LibreOffice\Extensions\ExtensionAdminUser->RoleExtensionModerator User can publish/moderate extensions L'usuari pot publicar i moderar les extensions
LibreOffice\Extensions\ExtensionAdminUser->RoleExtensionModeratorInfo Users who publish/modify extensions Els usuaris que publiquen o modifiquen les extensions
LibreOffice\Extensions\Extension->CMSFormDescription Provide a description of the Extension Forniu una descripció per a l'extensió
LibreOffice\Extensions\Extension->CMSFormHomepageURL URL of the Extensions Homepage URL del lloc web de l'extensió
LibreOffice\Extensions\Extension->CMSFormMaintainer Maintainer Mantenidor
LibreOffice\Extensions\Extension->CMSFormMantainerUnclaimed unclaimed no determinat
LibreOffice\Extensions\Extension->CMSFormProjectLogo Optional project logo Logotip opcional per al projecte
LibreOffice\Extensions\Extension->CMSFormReleases Releases/Downloads for this Extension Versions i baixades per a aquesta extensió
LibreOffice\Extensions\Extension->CMSFormReleasesPreSaveNote you can add Releases after saving the entry podeu afegir-hi versions després de desar l'entrada
LibreOffice\Extensions\Extension->CMSFormRepositoryURL URL to the repository's source URL al repositori del codi font
LibreOffice\Extensions\Extension->CMSFormScreenshots Upload up to ten images Pugeu fins a deu imatges