Key English Catalan
LibreOffice\Extensions\ExtensionAdmin->MENUTITLE Extensions Admin Area Zona d'administració de les extensions
LibreOffice\Extensions\ExtensionRelease->CMSFormTitle Version/Title of the release Versió/Títol de la versió
LibreOffice\Extensions\Extension->CMSFormReleases Releases/Downloads for this Extension Versions i baixades per a aquesta extensió
LibreOffice\Extensions\LibreOfficeVersion->PLURALNAME Libre Office Versions Versions del LibreOffice
LibreOffice\Extensions\ExtensionRelease->PLURALNAME Extension Releases Versions de l'extensió
LibreOffice\Extensions\LibreOfficeVersion->SINGULARNAME Libre Office Version Versió del LibreOffice
LibreOffice\Extensions\ExtensionRelease->SINGULARNAME Extension Release Versió de l'extensió
LibreOffice\Extensions\Templates\ExtensionFull->ReleaseTableVersion Release Versió
LibreOffice\Extensions\Templates\ExtensionFull->Rating Rating: Valoració:
LibreOffice\Extensions\ExtensionAdminUser->RoleExtensionMaintainerInfo Users who are allowed to create extensions Usuaris autoritzats a crear extensions
LibreOffice\Extensions\Extension->CMSFormHomepageURL URL of the Extensions Homepage URL del lloc web de l'extensió
LibreOffice\Extensions\Extension->CMSFormRepositoryURL URL to the repository's source URL al repositori del codi font
LibreOffice\Extensions\ExtensionRelease->PLURALS An Extension Release Un versió de l'extensió
LibreOffice\Extensions\ExtensionTag->PLURALS An Extension Tag Una etiqueta de l'extensió
LibreOffice\Extensions\ExtensionPageController->FormTags pick some Tags. trieu etiquetes.
LibreOffice\Extensions\OperatingSystem->PLURALNAME Operating Systems Sistemes operatius
LibreOffice\Extensions\Templates\ExtensionFull->ReleaseTableOperatingSystems Operating Systems Sistemes operatius
LibreOffice\Extensions\OperatingSystem->SINGULARNAME Operating System Sistema operatiu
ExtensionPage.ss->LibreOffice\Extensions\Templates\ExtensionActiveFilterTags listing Entries with the following Tags: s'hi mostren les entrades amb les etiquetes següents:
LibreOffice\Extensions\ExtensionRelease->CMSFormLicenseUnselected (Select one) (Seleccioneu-ne una)