Key English Catalan
LibreOffice\Extensions\ExtensionAdminUser->CategoryExtensionModeratorY Extensions moderators category Categoria de moderadors d'extensions
LibreOffice\Extensions\ExtensionAdminUser->MENUTITLE Manage your extensions Gestió de les vostres extensions
LibreOffice\Extensions\ExtensionAdminUser->RoleExtensionMaintainer User can create Extensions L'usuari pot crear extensions
LibreOffice\Extensions\ExtensionAdminUser->RoleExtensionMaintainerInfo Users who are allowed to create extensions Usuaris autoritzats a crear extensions
LibreOffice\Extensions\ExtensionAdminUser->RoleExtensionModerator User can publish/moderate extensions L'usuari pot publicar i moderar les extensions
LibreOffice\Extensions\ExtensionAdminUser->RoleExtensionModeratorInfo Users who publish/modify extensions Els usuaris que publiquen o modifiquen les extensions
LibreOffice\Extensions\ExtensionLicense->PLURALNAME Extension Licenses Llicències de l'extensió
LibreOffice\Extensions\ExtensionLicense->PLURALS An Extension License 1 llicència de l'extensió
LibreOffice\Extensions\ExtensionLicense->SINGULARNAME Extension License Llicència de l'extensió
LibreOffice\Extensions\ExtensionPage->PLURALNAME Extension Pages Pàgines de l'extensió
LibreOffice\Extensions\ExtensionPage->PLURALS An Extension Page 1 pàgina de l'extensió
LibreOffice\Extensions\ExtensionPage->SINGULARNAME Extension Page Pàgina de l'extensió
LibreOffice\Extensions\ExtensionPageController->Extension404Error The extension you requested does not exist - please check the URL L'extensió que heu sol·licitat no existeix. Reviseu-ne l'URL.
LibreOffice\Extensions\ExtensionPageController->FormAction Search Cerca
LibreOffice\Extensions\ExtensionPageController->FormQuerystring What are you looking for? Què esteu cercant?
LibreOffice\Extensions\ExtensionPageController->FormTags pick some Tags. trieu etiquetes.
LibreOffice\Extensions\ExtensionRelease->CMSFormLicense License of the extension Llicència de l'extensió
LibreOffice\Extensions\ExtensionRelease->CMSFormLicenseUnselected (Select one) (Seleccioneu-ne una)
LibreOffice\Extensions\ExtensionRelease->CMSFormMinimumVersion Minimum version the Extension is compatible with La versió mínima amb la qual l'extensió és compatible
LibreOffice\Extensions\ExtensionRelease->CMSFormMinimumVersionUnselected (Select one) (Seleccioneu-ne una)