Context English Upper Sorbian
STR_TEMPLATE_FILTER Templates Předłohi
STR_SAVEDOC ~Save ~Składować
STR_SAVEASDOC Save ~As... Składować j~ako...
STR_SAVEACOPY Save a Copy... Kopiju składować...
STR_CLOSEDOC ~Close ~Začinić
STR_OPEN ~Open W~očinić
STR_EDIT_TEMPLATE ~Edit Wob~dźěłać
STR_DEFAULT_TEMPLATE Set as De~fault Jako ~standard nastajić
STR_RESET_DEFAULT Reset De~fault ~Standard wobnowić
STR_DELETE_TEMPLATE ~Delete ~Zhašeć
STR_SFX_RENAME ~Rename Pře~mjenować
STR_ACTION_MOVE ~Move ~Přesunyć
STR_ACTION_EXPORT E~xport E~ksportować
STR_CATEGORY_RENAME Ren~ame Category Kategoriju pře~mjenować
STR_RENAME_TEMPLATE Enter new template name: Zapodajće nowe mjeno předłohi:
STR_TEMPLATE_TOOLTIP Title: $1
Category: $2
Titul: $1
Kategorija: $2
STR_TEMPLATE_SELECTION Select a Template Wubjerće předłohu
STR_AUTOMATICVERSION Automatically saved version Awtomatisce składowana wersija
STR_EXPORTBUTTON Export Eksportować
STR_LABEL_FILEFORMAT File format: Datajwoy format: