Context English Slovak
STR_IMPRESS_PRINT_UI_CONTENT_CHOICES Slides Snímky
STR_IMPRESS_PRINT_UI_CONTENT_CHOICES Handouts Podklady
STR_IMPRESS_PRINT_UI_CONTENT_CHOICES Notes Poznámky
STR_IMPRESS_PRINT_UI_CONTENT_CHOICES Outline Osnova
STR_IMPRESS_PRINT_UI_SLIDESPERPAGE_CHOICES According to layout Podľa rozloženia
STR_IMPRESS_PRINT_UI_SLIDESPERPAGE_CHOICES 1 1
STR_IMPRESS_PRINT_UI_SLIDESPERPAGE_CHOICES 2 2
STR_IMPRESS_PRINT_UI_SLIDESPERPAGE_CHOICES 3 3
STR_IMPRESS_PRINT_UI_SLIDESPERPAGE_CHOICES 4 4
STR_IMPRESS_PRINT_UI_SLIDESPERPAGE_CHOICES 6 6
STR_IMPRESS_PRINT_UI_SLIDESPERPAGE_CHOICES 9 9
STR_IMPRESS_PRINT_UI_ORDER_CHOICES Left to right, then down Zľava doprava, potom nadol
STR_IMPRESS_PRINT_UI_ORDER_CHOICES Top to bottom, then right Zhora nadol, potom doprava
STR_IMPRESS_PRINT_UI_QUALITY_CHOICES Original colors Pôvodné farby
STR_IMPRESS_PRINT_UI_QUALITY_CHOICES Grayscale Odtiene sivej
STR_IMPRESS_PRINT_UI_QUALITY_CHOICES Black & white Čiernobiele
STR_IMPRESS_PRINT_UI_PAGE_OPTIONS_CHOICES Original size Pôvodná veľkosť
STR_IMPRESS_PRINT_UI_PAGE_OPTIONS_CHOICES Fit to printable page Prispôsobiť na veľkosť tlačiteľnej strany
STR_IMPRESS_PRINT_UI_PAGE_OPTIONS_CHOICES Distribute on multiple sheets of paper Rozdeliť na viacero hárkov papiera
STR_IMPRESS_PRINT_UI_PAGE_OPTIONS_CHOICES Tile sheet of paper with repeated slides Pokryť hárok papiera opakovanými snímkami