Key English Turkish
_Add _Ekle
Add Ekle
alias rumuz
animation canlandırma
_Apply _Uygula
Apply Uygula
attribute öznitelik
bulleted list maddelendirilmiş liste
_Cancel _İptal et
_Close _Kapat
comment açıklama
1 comment açıklama
_Create _Oluştur
deck sekme
deep orange koyu turuncu
_Delete _Sil
demote indirge
dialog iletişim penceresi
document belge
Document Belge