English Swedish
LibreOffice Enterprise LibreOffice Enterprise
LibreOffice Community LibreOffice-gemenskapen
Impress Impress
_Help _Hjälp
formatting formatering
Fedora Fedora
Export Dialog... Exportera dialogruta...
_Edit _Redigera
Document Dokument
_Delete _Ta bort
_Create _Skapa
_Close _Stäng
_Cancel _Avbryt
Apply Tillämpa
_Apply _Tillämpa
alias alias
Add Lägg till
_Add _Lägg till