Key English Swedish
LIKE
alias alias
_Reset _Återställ
_Cancel _Avbryt
DO NOT USE THE “TERMINOLOGY” CHECKBOX UNLESS IT’S REALLY WARRANTED! PLEASE DON’T CROSS YOUR TEAM’S BOUNDARIES AND ADD GLOSSARY STRINGS ONLY TO YOUR OWN GLOSSARY, NOT TO EVERYONE ELSE’S, UNLESS STRICTLY NECESSARY BEGRÄNSA DIG SJÄLV TILL DITT ÖVERSÄTTNINGSTEAMS OMRÅDE OCH LÄGG ENDAST TILL POSTER I DIN EGNA ORDLISTA OM DET INTE ÄR ABSOLUT NÖDVÄNDIGT
Document Dokument
Export Dialog... Exportera dialogruta...
Fedora Fedora
formatting formatering
Moving Average Glidande medelvärde
_Manage _Hantera
_Help _Hjälp
Impress Impress
None Ingen
_Yes _Ja
_Add _Lägg till
Add Lägg till
LibreOffice Enterprise LibreOffice Enterprise
LibreOffice Community LibreOffice-gemenskapen
LibreOffice Technology LibreOffice Technology