English Swedish
_Add _Lägg till
Add Lägg till
alias alias
_Apply _Tillämpa
Apply Tillämpa
_Cancel _Avbryt
_Close _Stäng
_Create _Skapa
_Delete _Ta bort
Document Dokument
_Edit _Redigera
Export Dialog... Exportera dialogruta...
Fedora Fedora
formatting formatering
_Help _Hjälp
Impress Impress
LibreOffice Community LibreOffice-gemenskapen
LibreOffice Enterprise LibreOffice Enterprise
LibreOffice Technology LibreOffice Technology
LIKE