English Swedish
_Help _Hjälp
_Edit _Redigera
_Delete _Ta bort
_Close _Stäng
Apply Tillämpa
_OK _OK
_Apply _Tillämpa
OK OK
Spoke Talade
Moving Average Glidande medelvärde
Trendline Trendlinje
_Reset _Återställ
_Add _Lägg till
_Cancel _Avbryt
_Remove _Ta bort
_New _Nytt
Impress Impress
Fedora Fedora
LibreOffice Community LibreOffice-gemenskapen
LibreOffice Enterprise LibreOffice Enterprise