Key English Swedish
_Yes _Ja
Trendline Trendlinje
Transpose Transponera
1 Transpose Transponera
Spoke Talade
Sparkline Miniatyrdiagram
_Reset _Återställ
_Remove _Ta bort
redaction maskering
DO NOT USE THE “TERMINOLOGY” CHECKBOX UNLESS IT’S REALLY WARRANTED! PLEASE DON’T CROSS YOUR TEAM’S BOUNDARIES AND ADD GLOSSARY STRINGS ONLY TO YOUR OWN GLOSSARY, NOT TO EVERYONE ELSE’S, UNLESS STRICTLY NECESSARY BEGRÄNSA DIG SJÄLV TILL DITT ÖVERSÄTTNINGSTEAMS OMRÅDE OCH LÄGG ENDAST TILL POSTER I DIN EGNA ORDLISTA OM DET INTE ÄR ABSOLUT NÖDVÄNDIGT
pane panel
OK OK
_OK _OK
None Ingen
_No _Nej
_New _Nytt
Moving Average Glidande medelvärde
_Manage _Hantera
LibreOffice Technology LibreOffice Technology
LibreOffice Enterprise LibreOffice Enterprise