Key English Swedish
_Manage _Hantera
Moving Average Glidande medelvärde
_New _Nytt
_No _Nej
None Ingen
_OK _OK
OK OK
pane panel
DO NOT USE THE “TERMINOLOGY” CHECKBOX UNLESS IT’S REALLY WARRANTED! PLEASE DON’T CROSS YOUR TEAM’S BOUNDARIES AND ADD GLOSSARY STRINGS ONLY TO YOUR OWN GLOSSARY, NOT TO EVERYONE ELSE’S, UNLESS STRICTLY NECESSARY BEGRÄNSA DIG SJÄLV TILL DITT ÖVERSÄTTNINGSTEAMS OMRÅDE OCH LÄGG ENDAST TILL POSTER I DIN EGNA ORDLISTA OM DET INTE ÄR ABSOLUT NÖDVÄNDIGT
redaction maskering
_Remove _Ta bort
_Reset _Återställ
Sparkline Miniatyrdiagram
Spoke Talade
Transpose Transponera
1 Transpose Transponera
Trendline Trendlinje
_Yes _Ja