English Serbian
_Add _Додај
Add
alias
_Apply _Примени
Apply Примени
_Cancel _Откажи
_Close _Затвори
_Create _Направи
_Delete _Обриши
Document Документ
_Edit _Уреди
Export Dialog...
Fedora Федора
formatting
_Help _Помоћ
Impress Презентације
LibreOffice Community LibreOffice из заједнице
LibreOffice Enterprise LibreOffice плаћена верзија
LibreOffice Technology LibreOffice технологија
_Manage