English Slovak
2nd key Druhý kľúč
2nd Numbering Level 2. úroveň číslovania
2nd Outline Level 2. úroveň osnovy
2nd X axis Sekundárna os X
2nd X axis title Názov sekundárnej osi X
2nd Y axis Sekundárna os Y
2nd Y axis title Názov sekundárnej osi Y
%2 points from %1 %2 bodov z %1
300;300 DPI (print resolution) 300;300 DPI (rozlíšenie tlače)
300 DPI 300 DPI
30 Percent 30 percent
32 Kai 32 Kai
3 Arrows 3 šípky
3 Colored Smileys 3 farebné emotikony
3 Columns 3 stĺpce
3 columns with equal size 3 stĺpce s rovnakou šírkou
3 Dashes 3 Dots 3 čiarky 3 bodky
3D Color 3D farba
3D cube 3D kocka
3D cubes 3D kocky