Key English Polish
alias alias
_Cancel Anu_luj
None Brak
_Add Dod_aj
Add Dodaj
Document Dokument
_Edit _Edycja
Fedora Fedora
formatting formatowanie
Impress Impress
LibreOffice Community LibreOffice Community
LibreOffice Enterprise LibreOffice Enterprise
LibreOffice Technology LibreOffice Technology
Trendline Linia trendu
1 Transpose Macierz transponowana
_No _Nie
_New No_wy
_OK _OK
OK OK
Export Dialog... Okno dialogowe eksportu...