English Polish
Apply Zastosuj
_OK _OK
_Apply Z_astosuj
OK OK
Spoke Szprycha
Moving Average Średnia ruchoma
Trendline Linia trendu
_Reset _Resetuj
_Add Dod_aj
_Cancel Anu_luj
_Close Za_mknij
_Remove U_suń
_New No_wy
Impress Impress
_Delete _Usuń
Fedora Fedora
LibreOffice Community LibreOffice Community
LibreOffice Enterprise LibreOffice Enterprise
LibreOffice Technology LibreOffice Technology
_Create _Utwórz