Key English Polish
Moving Average Średnia ruchoma
_New No_wy
_No _Nie
None Brak
_OK _OK
OK OK
pane panel
DO NOT USE THE “TERMINOLOGY” CHECKBOX UNLESS IT’S REALLY WARRANTED! PLEASE DON’T CROSS YOUR TEAM’S BOUNDARIES AND ADD GLOSSARY STRINGS ONLY TO YOUR OWN GLOSSARY, NOT TO EVERYONE ELSE’S, UNLESS STRICTLY NECESSARY PROSZĘ NIE WYKRACZAĆ POZA GRANICE SWOJEGO ZESPOŁU I DODAWAĆ CIĄGI ZNAKÓW JEDYNIE DO WŁASNEGO SŁOWNIKA, A NIE DO WSZYSTKICH INNYCH, CHYBA ŻE BĘDZIE TO BARDZO KONIECZNE
redaction redagowanie
_Remove U_suń
_Reset _Resetuj
Sparkline Wykres przebiegu w czasie
Spoke Szprycha
Transpose Transponuj
1 Transpose Macierz transponowana
Trendline Linia trendu
_Yes _Tak