English Polish
_Add Dod_aj
Add Dodaj
alias alias
_Apply Z_astosuj
Apply Zastosuj
_Cancel Anu_luj
_Close Za_mknij
_Create _Utwórz
_Delete _Usuń
Document Dokument
_Edit _Edycja
Export Dialog... Okno dialogowe eksportu...
Fedora Fedora
formatting formatowanie
_Help Pomo_c
Impress Impress
LibreOffice Community LibreOffice Community
LibreOffice Enterprise LibreOffice Enterprise
LibreOffice Technology LibreOffice Technology
LIKE LIKE