Key English Norwegian Nynorsk
_Manage _Handsama
MOD REST
Moving Average Glidande gjennomsnitt
_New _Ny(tt)
_No _Nei
None Ingen
_OK _OK
OK OK
pane panel
DO NOT USE THE “TERMINOLOGY” CHECKBOX UNLESS IT’S REALLY WARRANTED! PLEASE DON’T CROSS YOUR TEAM’S BOUNDARIES AND ADD GLOSSARY STRINGS ONLY TO YOUR OWN GLOSSARY, NOT TO EVERYONE ELSE’S, UNLESS STRICTLY NECESSARY VER GILD Å LEGGJA ORDLISTESTRENGAR BERRE TIL I DINE EIGNE ORDLISTER. IKKJE LEGG ORDLISTESTRENGAR TIL ALLE ANDRE SINE ORDLISTER UTAN AT DET ER STRENGT NØDVENDIG.
redaction sladding
_Remove _Fjern
_Reset _Tilbakestill
Sparkline Minidiagram
Spoke Spile
Transpose Transponer
1 Transpose Transponer
Trendline Trendlinje
_Yes _Ja