English Norwegian Nynorsk
LibreOffice Technology LibreOffice Technology
LibreOffice Enterprise LibreOffice Enterprise
LibreOffice Community LibreOffice-fellesskapet
Impress Impress
_Help _Hjelp
formatting formatering
Fedora Fedora
Export Dialog... Dialogvindauge for eksport…
_Edit _Rediger
Document Dokument
_Delete _Slett
_Create _Lag
_Close _Lukk
_Cancel _Avbryt
Apply Bruk
_Apply _Bruk
alias alias
Add Legg til
_Add _Legg til