English Norwegian Nynorsk
LIKE
alias alias
_Cancel _Avbryt
_Apply _Bruk
Apply Bruk
Export Dialog... Dialogvindauge for eksport…
Document Dokument
Fedora Fedora
_Remove _Fjern
formatting formatering
Moving Average Glidande gjennomsnitt
Sparkline Gnistlinje
_Manage _Handsama
_Help _Hjelp
Impress Impress
None Ingen
_Yes _Ja
_Create _Lag
_Add _Legg til
Add Legg til