Key English Norwegian Nynorsk
_Yes _Ja
Trendline Trendlinje
Transpose Transponer
1 Transpose Transponer
Spoke Spile
Sparkline Gnistlinje
_Reset _Tilbakestill
_Remove _Fjern
redaction sladding
DO NOT USE THE “TERMINOLOGY” CHECKBOX UNLESS IT’S REALLY WARRANTED! PLEASE DON’T CROSS YOUR TEAM’S BOUNDARIES AND ADD GLOSSARY STRINGS ONLY TO YOUR OWN GLOSSARY, NOT TO EVERYONE ELSE’S, UNLESS STRICTLY NECESSARY VER GILD Å LEGGJA ORDLISTESTRENGAR BERRE TIL I DINE EIGNE ORDLISTER. IKKJE LEGG ORDLISTESTRENGAR TIL ALLE ANDRE SINE ORDLISTER UTAN AT DET ER STRENGT NØDVENDIG.
pane panel
OK OK
_OK _OK
None Ingen
_No _Nei
_New _Ny(tt)
Moving Average Glidande gjennomsnitt
MOD REST
_Manage _Handsama
LibreOffice Technology LibreOffice Technology