Key English Dutch
_Yes _Ja
Trendline Trendlijn
Transpose Transponeren
1 Transpose Transponeren
Spoke Gesproken
Sparkline Sparkline
_Reset _Herstellen
_Remove _Verwijderen
redaction redigeren
DO NOT USE THE “TERMINOLOGY” CHECKBOX UNLESS IT’S REALLY WARRANTED! PLEASE DON’T CROSS YOUR TEAM’S BOUNDARIES AND ADD GLOSSARY STRINGS ONLY TO YOUR OWN GLOSSARY, NOT TO EVERYONE ELSE’S, UNLESS STRICTLY NECESSARY OVERSCHRIJD DE GRENZEN VAN UW TEAM NIET EN VOEG ALLEEN ITEMS TOE AAN UW EIGEN WOORDENLIJST, NIET AAN DIE VAN IEDEREEN, TENZIJ HET STRIKT NOODZAKELIJK IS
pane paneel
OK OK
_OK _OK
None Geen
_No _Nee
_New _Nieuw
Moving Average Zwevend gemiddelde
_Manage _Beheren
LIKE ZOALS
LibreOffice Technology LibreOffice Technology