Key English Dutch
_Manage _Beheren
Moving Average Zwevend gemiddelde
_New _Nieuw
_No _Nee
None Geen
_OK _OK
OK OK
pane paneel
DO NOT USE THE “TERMINOLOGY” CHECKBOX UNLESS IT’S REALLY WARRANTED! PLEASE DON’T CROSS YOUR TEAM’S BOUNDARIES AND ADD GLOSSARY STRINGS ONLY TO YOUR OWN GLOSSARY, NOT TO EVERYONE ELSE’S, UNLESS STRICTLY NECESSARY OVERSCHRIJD DE GRENZEN VAN UW TEAM NIET EN VOEG ALLEEN ITEMS TOE AAN UW EIGEN WOORDENLIJST, NIET AAN DIE VAN IEDEREEN, TENZIJ HET STRIKT NOODZAKELIJK IS
redaction redigeren
_Remove _Verwijderen
_Reset _Herstellen
Sparkline Sparkline
Spoke Gesproken
Transpose Transponeren
1 Transpose Transponeren
Trendline Trendlijn
_Yes _Ja