English Dutch
_Add _Toevoegen
Add Toevoegen
alias alias
_Apply _Toepassen
Apply Toepassen
_Cancel _Annuleren
_Close _Sluiten
_Create _Maken
_Delete _Verwijderen
Document Document
_Edit _Bewerken
Export Dialog... Dialoogvenster Exporteren...
Fedora Fedora
formatting opmaken
_Help _Help
Impress Impress
LibreOffice Community LibreOffice Community
LibreOffice Enterprise LibreOffice Enterprise
LibreOffice Technology LibreOffice Technology
_Manage _Beheren