Key English Malay
tool alat
toolbar palang alat
tools alatan
Transpose
1 Transpose
Trendline
unknown tidak diketahui
untitled tidak bertajuk
update kemas kini
user pengguna
vertical menegak
_Yes