English Frisian
_Add T_aheakje
Add Taheakje
alias alias
_Apply _Tapasse
Apply Tapasse
_Cancel _Ofbrekke
_Close _Slúte
_Create _Oanmeitsje
_Delete _Wiskje
Document Dokumint
_Edit _Bewurkje
Export Dialog... Dialoochskerm eksportearje...
Fedora Fedora
formatting Yndieling
_Help _Help
Impress Impress
LibreOffice Community De LibreOffice mienskip
LibreOffice Enterprise LibreOffice Enterprise
LibreOffice Technology LibreOffice Technology
_Manage _Beheare