English Finnish
3d look kolmiulotteinen ulkoasu
absolute value (matematiikka) itseisarvo
accent 1. korostus 2. (typografia) aksentti
accessibility saavutettavuus
action toiminto
address block (Writer) osoitelohko
addressee vastaanottaja
administrator 1. (etenkin Windows) järjestelmänvalvoja 2. (verkkosivu, tietokanta) ylläpitäjä
agenda esityslista
agenda template esityslistamalli
aggregate function (Calc, tietokannat) koostefunktio
align tasata
alignment tasaus
alphanumeric aakkosnumeerinen, aakkosnumeeriset
ambient light hajavalo
analysis of variance (tilastotiede) varianssianalyysi
angle quote kulmalainausmerkki
anti-aliasing sahalaitaisuuden poisto
antialiasing sahalaitaisuuden poisto
Arabic 1. (kieli) arabia 2. (numerot) arabialaiset