English Danish
1st and 2nd Keys Første og anden nøgle
Abs Absolut
Activate page line-spacing Aktiver side-linjeafstand
_Add Tilføj
Additional formats Flere formater
Address Book Source Adressebogskilde
Add Shadow Tilføj skygge
Adds the current combination of the incorrect word and the replacement word to the AutoCorrect replacement table. Tilføjer den aktuelle kombination af ukorrekt ord og erstatnings-ord til Autokorrekturs erstatningstabel.
Add to _AutoCorrect Tilføj til Autokorrektur
Add to _Dictionary Tilføj til ordbog
Advaced filter Avanceret filter
Advanced Avanceret
Alias Alias
Align Juster
Align Left Venstrejuster
Alignment Justering
Align Right Højrejuster
_All Alt
All ~Changes Inline Alle ændringer indlejret
Always AutoCorrect _to Autokorriger altid til