English Danish
1st and 2nd Keys Første og anden nøgle
Abs Absolut
Accent Accent
Activate page line-spacing Aktiver side-linjeafstand
_Add Tilføj
Add Tilføj
Additional formats Flere formater
Address Book Source Adressebogskilde
Add Shadow Tilføj skygge
Add shortcut Tilføj genvej
Adds the current combination of the incorrect word and the replacement word to the AutoCorrect replacement table. Føjer den aktuelle kombination af ukorrekt ord og erstatningsord til Autokorrekturs erstatningstabel.
Add to _AutoCorrect Føj til Autokorrektur
Add to _Dictionary Føj til ordbog
Advaced filter Avanceret filter
Advanced Avanceret
alias alias
Alias Alias
Align Juster
Align Left Venstrejuster
Alignment Justering