English Czech
above nad
accept přijmout
accessibility zpřístupnění
_Add _Přidat
Add Přidat
add-in doplněk
address block blok s adresou
address book adresář
address book data source zdroj dat adresáře
address book source zdroj adresáře
address data adresy
address data source zdroj adres
address list seznam adres
adressing adresování
alias alias
all titles všechny popisy
application programming interface rozhraní pro programování aplikací
_Apply _Použít
Apply Použít
area oblast