Key English Bulgarian
Fedora Fedora
Impress Impress
LibreOffice Community LibreOffice Community
LibreOffice Enterprise LibreOffice Enterprise
LibreOffice Technology LibreOffice Technology
_OK OK
OK OK
Sparkline Блещукаща линия
_Yes Да
_Add Добавяне
Add Добавяне
Document Документ
Export Dialog... Експортиране на диалогов прозорец...
redaction заличаване на информация
_Close Затваряне
_Delete Изтриване
DO NOT USE THE “TERMINOLOGY” CHECKBOX UNLESS IT’S REALLY WARRANTED! PLEASE DON’T CROSS YOUR TEAM’S BOUNDARIES AND ADD GLOSSARY STRINGS ONLY TO YOUR OWN GLOSSARY, NOT TO EVERYONE ELSE’S, UNLESS STRICTLY NECESSARY МОЛЯ, НЕ ИЗЛИЗАЙТЕ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА ЕКИПА СИ И ДОБАВЯЙТЕ НИЗОВЕ САМО В СОБСТВЕНИЯ СИ РЕЧНИК, НЕ И В ЧУЖДИТЕ, ОСВЕН АКО Е СТРОГО НЕОБХОДИМО.
_No Не
_Reset Нулиране
None Няма