Key English Bulgarian
Moving Average Пълзящо средно
_New Създаване
_No Не
None Няма
_OK OK
OK OK
pane панел
DO NOT USE THE “TERMINOLOGY” CHECKBOX UNLESS IT’S REALLY WARRANTED! PLEASE DON’T CROSS YOUR TEAM’S BOUNDARIES AND ADD GLOSSARY STRINGS ONLY TO YOUR OWN GLOSSARY, NOT TO EVERYONE ELSE’S, UNLESS STRICTLY NECESSARY МОЛЯ, НЕ ИЗЛИЗАЙТЕ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА ЕКИПА СИ И ДОБАВЯЙТЕ НИЗОВЕ САМО В СОБСТВЕНИЯ СИ РЕЧНИК, НЕ И В ЧУЖДИТЕ, ОСВЕН АКО Е СТРОГО НЕОБХОДИМО.
redaction заличаване на информация
_Remove Премахване
_Reset Нулиране
Sparkline Блещукаща линия
Spoke Спица
Transpose Транспонирам
1 Transpose Транспонирам
Trendline Трендова линия
_Yes Да