Context English Czech
RID_AGENDAWIZARDDIALOG_START_18 ... ...
RID_LETTERWIZARDDIALOG_START_42 Sender's address Adresa odesilatele
RID_LETTERWIZARDDIALOG_START_46 Recipient's address Adresa příjemce
RID_COMMON_START_0 The directory '%1' could not be created.<BR>There may not be enough space left on your hard disk. Adresář '%1' nemohl být vytvořen.<BR>Na disku pravděpodobně není dost místa.
RID_LETTERWIZARDGREETING_START_3 Cheers Ahoj
RID_FAXWIZARDSALUTATION_START_4 Hi, Ahoj,
stock _Yes _Ano
RID_COMMON_START_8 Yes Ano
RID_COMMON_START_9 Yes to All Ano pro všechny
RID_AGENDAWIZARDDIALOG_START_89 Colorful Barevný
RID_AGENDAWIZARDDIALOG_START_21 Agenda item Bod programu
RID_FAXWIZARDDIALOG_START_50 Lines Čáry
RID_LETTERWIZARDDIALOG_START_66 Red Line Červená linie
RID_AGENDAWIZARDDIALOG_START_95 Red Červený
RID_LETTERWIZARDDIALOG_START_52 How do you want to proceed? Čím chcete pokračovat?
RID_AGENDAWIZARDDIALOG_START_76 Num. Čís.
RID_FAXWIZARDDIALOG_START_27 What do you want to do next? Co si přejete udělat nyní?
RID_AGENDAWIZARDDIALOG_START_5 What do you want to do next? Co si přejete udělat nyní?
RID_COMMON_START_14 ~Next > D~alší >
RID_AGENDAWIZARDDIALOG_START_80 Additional information Další informace