Context English Czech
RID_AGENDAWIZARDDIALOG_START_18 ... ...
stock _Add Př_idat
RID_AGENDAWIZARDDIALOG_START_80 Additional information Další informace
RID_AGENDAWIZARDDIALOG_START_21 Agenda item Bod programu
RID_AGENDAWIZARDDIALOG_START_54 Agenda Items Položky agendy
RID_AGENDAWIZARDDIALOG_START_1 Agenda Wizard Průvodce poradou
RID_AGENDAWIZARDDIALOG_START_56 An error occurred while opening the agenda template. Při otevírání šablony pro poradu došlo k chybě.
RID_AGENDAWIZARDDIALOG_START_43 An error occurred while saving the agenda template. Při ukládání šablony porady došlo k chybě.
stock _Apply _Použít
RID_AGENDAWIZARDDIALOG_START_28 Attendees Účastníci
RID_AGENDAWIZARDDIALOG_START_63 Attendees Účastníci
RID_COMMON_START_13 < ~Back < ~Předchozí
RID_LETTERWIZARDGREETING_START_2 Best regards Se srdečným pozdravem
RID_AGENDAWIZARDDIALOG_START_87 Blue Modrý
RID_LETTERWIZARDDIALOG_START_63 Bottle Láhev
RID_FAXWIZARDDIALOG_START_49 Bottle Láhev
RID_FAXWIZARDDIALOG_START_3 ~Business Fax Firemní fax
RID_LETTERWIZARDDIALOG_START_3 ~Business Letter O~bchodní dopis
stock _Cancel _Zrušit
RID_COMMON_START_11 Cancel Zrušit