Context English Czech
RID_AGENDAWIZARDDIALOG_START_1 Agenda Wizard Průvodce poradou
RID_AGENDAWIZARDDIALOG_START_10 Please select the names you wish to include in your agenda template Vyberte názvy, které mají být použity v šabloně
RID_AGENDAWIZARDDIALOG_START_11 Choose a name and save the template Vyberte název a šablonu uložte
RID_AGENDAWIZARDDIALOG_START_12 Include form for recording minutes Včetně formuláře pro záznam průběhu porady
RID_AGENDAWIZARDDIALOG_START_13 This wizard helps you to create an agenda template. The template can then be used to create an agenda whenever needed. Tento průvodce vám pomůže vytvořit šablonu pro plánování porad, která může být použita kdykoliv později.
RID_AGENDAWIZARDDIALOG_START_14 Time: Termín:
RID_AGENDAWIZARDDIALOG_START_15 Name: Název:
RID_AGENDAWIZARDDIALOG_START_16 Location: Místo konání:
RID_AGENDAWIZARDDIALOG_START_17 Placeholders will be used in empty fields. You can replace placeholders with text later. V prázdných polích budou použity zástupné znaky. Zástupné znaky můžete později nahradit textem.
RID_AGENDAWIZARDDIALOG_START_18 ... ...
RID_AGENDAWIZARDDIALOG_START_19 Create an ~agenda from this template Vytvořit nový program porady založený na této šabloně
RID_AGENDAWIZARDDIALOG_START_2 Make ~manual changes to this agenda template Upravit šablonu porady ručně
RID_AGENDAWIZARDDIALOG_START_20 To create a new agenda out of the template, go to the location where you saved the template and double-click the file. Pro vytvoření nového programu porady ze šablony přejděte do umístění, kde máte šablonu uloženu, a dvakrát klikněte na příslušný soubor.
RID_AGENDAWIZARDDIALOG_START_21 Agenda item Bod programu
RID_AGENDAWIZARDDIALOG_START_22 Responsible Zodpovědná osoba
RID_AGENDAWIZARDDIALOG_START_23 Duration Trvání
RID_AGENDAWIZARDDIALOG_START_24 Meeting called by Pořadatel
RID_AGENDAWIZARDDIALOG_START_25 Chairperson Předsedající
RID_AGENDAWIZARDDIALOG_START_26 Minute keeper Zapisovatel
RID_AGENDAWIZARDDIALOG_START_27 Moderator Moderátor