Context English Czech
RID_COMMON_START_0 The directory '%1' could not be created.<BR>There may not be enough space left on your hard disk. Adresář '%1' nemohl být vytvořen.<BR>Na disku pravděpodobně není dost místa.
RID_COMMON_START_1 The text document could not be created.<BR>Please check if the module 'PRODUCTNAME Writer' is installed. Textový dokument nemohl být vytvořen.<BR>Zkontrolujte, zda je nainstalován 'PRODUCTNAME Writer'.
RID_COMMON_START_2 The spreadsheet could not be created.<BR>Please check if the module 'PRODUCTNAME Calc' is installed. Sešit nemohl být vytvořen.<BR>Zkontrolujte, zda je nainstalován 'PRODUCTNAME Calc'.
RID_COMMON_START_3 The presentation could not be created.<BR>Please check if the module 'PRODUCTNAME Impress' is installed. Prezentace nemohla být vytvořena.<BR>Zkontrolujte, zda je nainstalován 'PRODUCTNAME Impress'.
RID_COMMON_START_4 The drawing could not be created.<BR>Please check if the module 'PRODUCTNAME Draw' is installed. Kresba nemohla být vytvořena.<BR>Zkontrolujte, zda je nainstalován 'PRODUCTNAME Draw'.
RID_COMMON_START_5 The formula could not be created.<BR>Please check if the module 'PRODUCTNAME Math' is installed. Vzorec nemohl být vytvořen.<BR>Zkontrolujte, zda je nainstalován 'PRODUCTNAME Math'.
RID_COMMON_START_6 The files required could not be found.<BR>Please start the %PRODUCTNAME Setup and choose 'Repair'. Požadované soubory nebyly nalezeny.<BR>Spusťte instalační program %PRODUCTNAME a zvolte 'Opravit'.
RID_COMMON_START_7 The file '<PATH>' already exists.<BR><BR>Would you like to overwrite the existing file? Soubor '<PATH>' již existuje.<BR><BR>Přejete si existující soubor přepsat?
RID_COMMON_START_8 Yes Ano
RID_COMMON_START_9 Yes to All Ano pro všechny
RID_COMMON_START_10 No Ne
RID_COMMON_START_11 Cancel Zrušit
RID_COMMON_START_12 ~Finish ~Dokončit
RID_COMMON_START_13 < ~Back < ~Předchozí
RID_COMMON_START_14 ~Next > D~alší >
RID_COMMON_START_15 ~Help ~Nápověda
RID_COMMON_START_16 Steps Kroky
RID_COMMON_START_17 Close Zavřít
RID_COMMON_START_18 OK OK
RID_COMMON_START_19 The file already exists. Do you want to overwrite it? Soubor již existuje. Přejete si jej přepsat?