Context English Czech
RID_COMMON_START_20 Template created via <wizard_name> on <current_date>. Šablona vytvořená pomocí <wizard_name> dne <current_date>.
RID_COMMON_START_21 The wizard could not be run, because important files were not found.
Under 'Tools - Options - %PRODUCTNAME - Paths' click the 'Default' button to reset the paths to the original default settings.
Then run the wizard again.
Průvodce nelze spustit, protože chybí důležité soubory.
V nabídce 'Nástroje - Možnosti - %PRODUCTNAME - Cesty' klikněte na tlačítko 'Výchozí' a změňte cesty zpět na výchozí nastavení.
Poté průvodce spusťte znovu.
RID_LETTERWIZARDDIALOG_START_1 Letter Wizard Průvodce dopisem
RID_LETTERWIZARDDIALOG_START_2 Label9 Label9
RID_LETTERWIZARDDIALOG_START_3 ~Business Letter O~bchodní dopis
RID_LETTERWIZARDDIALOG_START_4 ~Formal Personal Letter ~Formální osobní dopis
RID_LETTERWIZARDDIALOG_START_5 ~Personal Letter O~sobní dopis
RID_LETTERWIZARDDIALOG_START_6 ~Use letterhead paper with pre-printed elements Použít hlavičkový papír s předtiskem
RID_LETTERWIZARDDIALOG_START_7 ~Logo Logo
RID_LETTERWIZARDDIALOG_START_8 Return address Zpáteční adresa
RID_LETTERWIZARDDIALOG_START_9 ~Include footer Použít zápatí
RID_LETTERWIZARDDIALOG_START_10 ~Return address in envelope window Zpáteční adresa v okénku obálky
RID_LETTERWIZARDDIALOG_START_11 ~Logo Logo
RID_LETTERWIZARDDIALOG_START_12 ~Return address in envelope window Zpáteční adresa v okénku obálky
RID_LETTERWIZARDDIALOG_START_13 Letter signs Vaše značka / Naše značka
RID_LETTERWIZARDDIALOG_START_14 S~ubject line Předmět
RID_LETTERWIZARDDIALOG_START_15 Salu~tation Oslovení
RID_LETTERWIZARDDIALOG_START_16 Fold ~marks Značky ohybu
RID_LETTERWIZARDDIALOG_START_17 ~Complimentary close Zdvořilostní zakončení
RID_LETTERWIZARDDIALOG_START_18 ~Footer Zápatí