Context English Polish
STR_UNDO Undo: Cofnij:
STR_REDO Redo: Ponów:
STR_REPEAT ~Repeat: Powtó~rz:
STR_FORMAT_STRING Unformatted text Niesformatowany tekst
STR_FORMAT_ID_STRING_TSVC Unformatted text (TSV-Calc) NIesformatowany tekst (TSV-Calc)
STR_FORMAT_BITMAP Bitmap Image (BMP) Bitmapa (BMP)
STR_FORMAT_GDIMETAFILE Graphics Device Interface metafile (GDI) Metaplik Graphics Device Interface (GDI)
STR_FORMAT_RTF Rich text formatting (RTF) Formatowanie Rich Text (RTF)
STR_FORMAT_ID_RICHTEXT Rich text formatting (Richtext) Formatowanie Rich Text (Richtext)
STR_FORMAT_ID_DRAWING %PRODUCTNAME drawing format Rysunek %PRODUCTNAME
STR_FORMAT_ID_SVXB StarView bitmap/animation (SVXB) Bitmapa/animacja StarView (SVXB)
STR_FORMAT_ID_INTERNALLINK_STATE Status Info from Svx Internal Link Informacja o stanie od wewnętrznego łącza Svx
STR_FORMAT_ID_SOLK %PRODUCTNAME Link (SOLK) %PRODUCTNAME Link (SOLK)
STR_FORMAT_ID_NETSCAPE_BOOKMARK Netscape Bookmark Zakładka Netscape
STR_FORMAT_ID_STARSERVER Star server format Format StarSerwer
STR_FORMAT_ID_STAROBJECT Star object format Format StarObiekt
STR_FORMAT_ID_APPLETOBJECT Applet object Obiekt apletu
STR_FORMAT_ID_PLUGIN_OBJECT Plug-in object Obiekt wtyczki
STR_FORMAT_ID_STARWRITER_30 StarWriter 3.0 object Obiekt StarWriter 3.0
STR_FORMAT_ID_STARWRITER_40 StarWriter 4.0 object Obiekt StarWriter 4.0