Context English Norwegian Bokmål
STR_SVT_PRNDLG_DOOR_OPEN Cover open Åpent lokk
printersetupdialog|extended_tip|options Opens the Printer Options dialog where you can override the global printer options set on the Tools - Options - %PRODUCTNAME Writer/Web - Print panel for the current document. Åpner dialogboksen Skriveralternativer hvor du kan overstyre de globale skriveralternativene som er angitt i Verktøy - Alternativer - %PRODUKTNAVN Writer/Web - Utskriftspanel for det gjeldende dokumentet.
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic Arabisk
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic (Algeria) Arabisk (Algerie)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic (Bahrain) Arabisk (Bahrain)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic (Chad) Arabisk (Chad)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic (UAE) Arabisk (De forente arabiske emirater)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic (Djibouti) Arabisk (Djibouti)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic (Egypt) Arabisk (Egypt)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic (Eritrea) Arabisk (Eritrea)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic (Iraq) Arabisk (Irak)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic (Israel) Arabisk (Israel)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic (Yemen) Arabisk (Jemen)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic (Jordan) Arabisk (Jordan)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic (Comoros) Arabisk (Komorene)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic (Kuwait) Arabisk (Kuwait)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic (Lebanon) Arabisk (Libanon)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic (Libya) Arabisk (Libya)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic (Morocco) Arabisk (Marokko)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic (Mauritania) Arabisk (Mauritania)