Context English Norwegian Bokmål
STR_SVT_8BIT_GRAYSCALE 8 bit grayscale 8-bits gråtone
RID_ERRHDL Abort Avbryt
RID_ERRHDL Action not supported Handlingen er ikke støttet
stock _Add Legg Til
STR_TABBAR_PUSHBUTTON_ADDTAB Add Legg til
addresstemplatedialog|extended_tip|admin Add a new data source to the Address Book Source list. Legg til en ny datakilde i kildelisten for adresseboken.
addresstemplatedialog|label100 Address Book Source Adressebokkilde
STR_FIELD_ADDRFORM Addr. Form Adresseskjema
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Afrikaans (Namibia) Afrikaans (Namibia)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Afrikaans (South Africa) Afrikaans (Sør Afrika)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Aka (Central African Republic) Aka (Sentral Afrinanske Republikk)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Aka (Congo) Aka (Kongo)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Akan Akan
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Albanian Albansk
STR_SVT_COLLATE_ALPHANUMERIC Alphanumeric Alfanumerisk
STR_SVT_INDEXENTRY_ALPHANUMERIC Alphanumeric Alfanumerisk
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Amharic Amharisk
RID_ERRHDL An attempt was made to execute a macro.
For security reasons, macro support is disabled.
Det ble gjort forsøk på å kjøre en makro.
Av sikkerhetsgrunner er makrostøtten skrudd av.
RID_ERRHDL An invalid attempt was made to access the file. Det ble gjort et ugyldig forsøk på å få tilgang til filen.
RID_ERRHDL An object cannot be copied into itself. Et objekt kan ikke kopieres til seg selv.