Context English Norwegian Bokmål
STR_TABBAR_PUSHBUTTON_MOVELEFT Move Left Flytt til venstre
STR_TABBAR_PUSHBUTTON_MOVERIGHT Move Right Flytt til høyre
STR_TABBAR_PUSHBUTTON_MOVET0HOME Move To Home Flytt til begynnelsen
STR_TABBAR_PUSHBUTTON_MOVETOEND Move To End Flytt til slutten
STR_UNDO Undo: Angre:
STR_UNKNOWN_SOURCE Unknown source Ukjent kilde
STR_WARNING_INVALIDJAVASETTINGS The %PRODUCTNAME configuration has been changed. Under Tools - Options - %PRODUCTNAME - Advanced, select the Java runtime environment you want to have used by %PRODUCTNAME. Innstillingene i %PRODUCTNAME er endret. Gå til «Verktøy → Innstillinger → %PRODUCTNAME → Avansert» og velg kjøremiljøet som skal brukes i %PRODUCTNAME.
STR_WARNING_INVALIDJAVASETTINGS_MAC The %PRODUCTNAME configuration has been changed. Under %PRODUCTNAME - Preferences - %PRODUCTNAME - Advanced, select the Java runtime environment you want to have used by %PRODUCTNAME. Innstillingene i %PRODUCTNAME er endret. Gå til «%PRODUCTNAME → Innstillinger → %PRODUCTNAME → Avansert» og velg kjøremiljøet som skal brukes i %PRODUCTNAME.
STR_WARNING_INVALIDJAVASETTINGS_TITLE Select JRE Velg Java-kjøremiljø
STR_WARNING_JAVANOTFOUND %PRODUCTNAME requires a Java runtime environment (JRE) to perform this task. Please install a JRE and restart %PRODUCTNAME. %FAQLINK %PRODUCTNAME krever et Java runtime-miljø (JRE) for å utføre denne oppgaven. Vennligst installer en JRE og start på nytt %PRODUCTNAME. %FAQLINK
STR_WARNING_JAVANOTFOUND_MAC %PRODUCTNAME requires Oracle's Java Development Kit (JDK) on macOS 10.10 or greater to perform this task. Please install them and restart %PRODUCTNAME. %FAQLINK %PRODUCTNAME krever Oracle's Java Development Kit (JDK) på macOS 10.10 eller nyere for å utføre denne oppgaven. Vennligst installer dem og start på nytt %PRODUCTNAME. %FAQLINK
STR_WARNING_JAVANOTFOUND_TITLE JRE Required Krever et Java-kjøremiljø (JRE)
STR_WARNING_JAVANOTFOUND_WIN %PRODUCTNAME requires a %BITNESS-bit Java runtime environment (JRE) to perform this task. Please install a JRE and restart %PRODUCTNAME. %FAQLINK %PRODUCTNAME krever et% BITNESS-bit Java runtime-miljø (JRE) for å utføre denne oppgaven. Vennligst installer en JRE og start på nyttt %PRODUCTNAME. %FAQLINK
thineditcontrol|button Pick Date Velg dato