Context English Norwegian Bokmål
STR_SVT_STYLE_BOLD Bold Halvfet
STR_SVT_STYLE_BOLD_ITALIC Bold Italic Halvfet kursiv
STR_SVT_STYLE_BOLD_OBLIQUE Bold Oblique Fet skrå
STR_SVT_STYLE_BOOK Book Bok
STR_SVT_STYLE_CONDENSED Condensed Smal
STR_SVT_STYLE_CONDENSED_BOLD Condensed Bold Smal fet
STR_SVT_STYLE_CONDENSED_BOLD_ITALIC Condensed Bold Italic Smal Fet Skråstilt
STR_SVT_STYLE_CONDENSED_BOLD_OBLIQUE Condensed Bold Oblique Smal Fet Skrå
STR_SVT_STYLE_CONDENSED_ITALIC Condensed Italic Smal Skråstilt
STR_SVT_STYLE_CONDENSED_OBLIQUE Condensed Oblique Smal Skrå
STR_SVT_STYLE_EXTRALIGHT ExtraLight Ekstra lys
STR_SVT_STYLE_EXTRALIGHT_ITALIC ExtraLight Italic Ekstra lys skråstilt
STR_SVT_STYLE_LIGHT Light Lett
STR_SVT_STYLE_LIGHT_ITALIC Light Italic Lett kursiv
STR_SVT_STYLE_NORMAL Regular Vanlig
STR_SVT_STYLE_NORMAL_ITALIC Italic Kursiv
STR_SVT_STYLE_OBLIQUE Oblique Skrå
STR_SVT_STYLE_SEMIBOLD Semibold Halvfet
STR_SVT_STYLE_SEMIBOLD_ITALIC Semibold Italic Halvfet skråstilt
STR_TABBAR_PUSHBUTTON_ADDTAB Add Legg til