Context English Norwegian Bokmål
addresstemplatedialog|AddressTemplateDialog Templates: Address Book Assignment Maler: Adressebokoppgaver
addresstemplatedialog|admin _Assign Tildel
addresstemplatedialog|extended_tip|AddressTemplateDialog Edit the field assignments and the data source for your address book. Rediger datakilden og tildelingen av felter i adresseboken.
addresstemplatedialog|extended_tip|admin Add a new data source to the Address Book Source list. Legg til en ny datakilde i kildelisten for adresseboken.
addresstemplatedialog|extended_tip|assign Select the field in the data table that corresponds to the address book entry. Velg feltet i datatabellen som tilsvarer adressebokoppføringen.
addresstemplatedialog|extended_tip|datasource Select the data source for your address book. Velg datakilde for adresseboken.
addresstemplatedialog|extended_tip|datatable Select the data table for your address book. Velg datatabellen for adresseboken.
addresstemplatedialog|label100 Address Book Source Adressebokkilde
addresstemplatedialog|label23 Field Assignment Felttildeling
addresstemplatedialog|label33 Data source: Datakilde
addresstemplatedialog|label43 Table: Tabell:
calendar|STR_SVT_CALENDAR_NONE None Ingen
calendar|STR_SVT_CALENDAR_TODAY Today I dag
fileviewmenu|delete _Delete Slett
fileviewmenu|rename _Rename Endre navn
graphicexport|binarycb Binary Binær
graphicexport|color1rb Color Farge
graphicexport|color2rb Grayscale Gråtoner
graphicexport|compresslzw LZW encoding LZW-koding
graphicexport|compressnone None Ingen