Context English Norwegian Bokmål
STR_SVT_1BIT_DITHERED 1 bit dithered 1-bits fargeutjevning
STR_SVT_DEFAULT_SERVICE_LABEL $user$'s $service$ $user$'s $service$
RID_ERRCTX $(ERR) searching for an address $(ERR) ved søk etter en adresse
RID_ERRCTX $(ERR) expanding entry $(ERR) da oppføringen ble utvidet
RID_ERRHDL $(ERR) activating object $(ERR) da objektet ble tatt i bruk.
RID_ERRCTX $(ERR) loading the template $(ARG1) $(ERR) da malen $(ARG1) ble lastet inn
RID_ERRCTX $(ERR) creating a new document $(ERR) da et nytt dokument ble opprettet
RID_ERRCTX $(ERR) copying or moving document contents $(ERR) da dokumentinnholdet ble kopiert eller flyttet
RID_ERRCTX $(ERR) displaying doc. information for document $(ARG1) $(ERR) da dokumentinformasjonen for dokumentet $(ARG1) ble vist
RID_ERRCTX $(ERR) loading document $(ARG1) $(ERR) da dokumentet $(ARG1) ble lastet inn
RID_ERRCTX $(ERR) writing document $(ARG1) as template $(ERR) da dokumentet $(ARG1) ble lagret som en mal
RID_ERRCTX $(ERR) saving the document $(ARG1) $(ERR) da dokumentet $(ARG1) ble lagret
RID_ERRCTX $(ERR) starting the Document Manager $(ERR) da dokumentbehandleren ble startet
RID_ERRCTX $(ERR) loading BASIC of document $(ARG1) $(ERR) da BASIC-koden ble hentet i dokumentet $(ARG1)